Cele Zlotu

uczczenie 800-lecia istnienia Chmielna, promocja walorów krajoznawczych województwa pomorskiego, szkolenie turystów w ramach kursu na uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej, doskonalenie wiedzy i umiejętności Przodowników Turystyki Kolarskiej, krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych, wymiana doświadczeń turystów i kadry PTTK z całej Polski, wzmacnianie więzi … Czytaj dalej Cele Zlotu